Ngô Tuấn Kiệt Ngô Tuấn Kiệt là ai Tụng kinh - Đeo dấu Thiên Tâm là Đại Phước Kinh Thiên Tâm Kinh Thiên Tâm PDF Kinh Nhật Tụng Thiên Tâm có chữ Dấu hiệu Thiên Tâm Đạo Thiên Tâm là gì? Cách nhập đạo Thiên Tâm Dấu Thiên Tâm Bài khấn Đạo Thiên Tâm Tạo chứng nhận quy y Thiên Tâm

Tin ngài Ngô Tuấn Kiệt mới nhất

Những ai nói sư phụ Kiệt ảo là người đó ảo, người nào nói sư phụ Tà là người đó Tà. Sư phụ biết rõ mình là ai, biết trái đất này sẽ đi về đâu, biết mỗi người từ đâu mà đến. Chỉ có ngày và giờ thì sư phụ không được mấy vị cho biết, mấy vị chỉ cho biết rằng khi chiến tranh nổ ra thì nước Việt hoàn toàn sẽ thay đổi là một nước Việt mới.

Ngô Tuấn Kiệt là ai

Trong tương lai Đức Thầy xuất hiện thay đổi thành lập Hội Long Hoa.

Hội Long Hoa là hội anh tài sẽ rước 6 triệu chim hiền hải ngoại về Việt Nam.

Ngô Tuấn Kiệt tiên tri

5 cơ tận diệt: kinh tế, nạn đói, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh.

Ngô Tuấn Kiệt người truyền tin

Sống ở thế kỉ 21 năm 2023 chúng ta sẽ được chứng kiến một sự kiện không thể ngờ đến đó là sự xuất hiện của Phật Di Lặc.

Sư phụ Kiệt tuân lệnh Cha để thành lập đạo Thiên Tâm và sư phụ chính là đệ tử của Phật Di Lặc.

5 hạng người khó độ:

  1. Giang hồ/ cầm mã tấu
  2. Trí thức/ Kĩ sư “kính cận”
  3. Phật tử “ tu cà gù cà gật”
  4. Con chiên “ngoan đạo”
  5. Giàu có/ chức quyền - Sân trước/ sân sau - Vô thần/ vô nghĩ

Ngày Đảng Cộng Hòa nắm quyền hành toàn nước Mỹ để đưa kinh tế và đưa thế giới vào trật tự, ngày đó mọi người sẽ thấy những gì sư phụ Kiệt truyền tin là chính xác 100%.

Những người con họ Thiên tu cũng là đã hơn Phật tử, biết lạy sám hối rồi sẽ được trở về cõi thiên đàng, ở trên trời những Chư Thiên cũng sẽ tu tập tiếp để lên những tầng cao hơn, tu đến khi nào lên đến tầng của Đại Niết Bàn. Những vị Bồ Tát mà muốn thành Phật cũng phải đầu thai làm con người, cũng tu rất là khổ. Có 36 tầng trời, Cha Mẹ ở tầng cao nhất.